Tuesday, January 29, 2008

1748 Jacob Merckell - Sanfärdig historia om Ascanius

Sanfärdig historia om Ascanius
Sanfärdig Historia Om Ascanius
Jacob Merckell 1748 (96 pages)

Historia
Om
Ascanius,
Innehållandes En omständelig Berättelse, På
Alt det, som händt
Prinß Charles Edouard
Stuart,
Uti Norra Skottland ifrån Bataillen
wid Culloden den 16/27 April 1746, til 19/30 Septemb. samma År.
STOCKHOLM,
Tryckt hos Directeuren och Rongl. Boktr. i
Stor-Förstendömet Finnland, JACOB
MERCKELL, 1748.